Til informasjon

Årsmøte innkalling lørdag 12.mai 2018

Årsmøte referat for Norges hunders landsforbund lørdag 12.mai 2018.

 

 

 

 

1.            åpning.

 

Roar Olsen åpnet møte.

 

2.            godkjenne sakslisten.

 

Enstemmig godkjent

 

3.            godkjenne innkalling.

 

Enstemmig godkjent

 

4.            godkjenne de fremmøtte representanter.

 

27 stemmeberettiget

 

5.            valg av møtedirigent.

 

Enstemmig Roar Olsen

 

6.            valg av referent til å føre protokoll.

 

Enstemmig Marit Isaksen

 

7.            valg av 2 til å underskrive protokollen.

 

Enstemmig Daniel Ukkestad og Vibeke W. Gjelsvik

 

8.            årsberetning fra siste arbeidsår fra hovedstyre.

 

godkjent

 

9.            årsberetning fra siste arbeidsår fra avdelingene.

 

10.          godkjent

 

11.          behandle forbundets regnskap i revidert stand.

 

Regnskapet tas til etterretning, må jobbe for å få dette i orden før, til neste årsmøte.

 

Revisor har ikke rukket å revidere regnskapet. 

 

12.          innkommende forslag.

 

ingen

 

13.          fastsette medlems kontingent.

 

Kontingenten forblir uforandret

 

14.          hovedstyrets forslag til budsjett

 

fikk regnskapet i går, så styret har ikke rukket å lage budsjett.

 

15.          godkjenning av reviderte vedtekter.

 

Enstemmig vedtatt

 

16.          valg.

 

Hovedstyret:

 

leder:                                 Roar Olsen                                        ikke på valg

 

nestleder:                         Marit K. Isaksen                               gj.valg 2 år

 

sekretær:                          Ole Martin Lillevold                         ny 1 år

 

kasserer:                           Tommy Kleiven                                gjenvalg 2år       

 

1.styremedlem:                Vibeke W. Gjelsvik                           ny 2år

 

2.styremedlem:                Daniel Ukkestad                              ny 1år

 

3.styremedlem:                Anette K. Perez                                ny 2år

 

1.varamedlem:                 Tina Sagar                                         ny 2år

 

2.varamedlem:                 Kristine Kopperud                           ny 1år

 

Reistreringsansvarlig      Marianne Stoa                                 ikke på valg.

 

 

 

 

 

Revisor:                               Irene Kortsen                                   ny 1år

 

 

 

Utstillingskomiteen:

 

Styre velges som komite

 

 

 

Avlsrådet:

 

Vibeke W. Gjelsvik                                                           ny 2 år

 

Tommy Kleiven                                                                ikke på valg

 

Daniel Ukkestad                                                              ny 2 år

 

Lene Krone                                                                       ny 1 år

 

Medl                     Marianne Stoa (Hun er registreringsansvarlig og vil sitte i Avlsrådet i egenskap av det. Den personen som har denne funksjonen har en fast plass i rådet)

 

Vara: Marit Isaksen                                                       1 år

 

 

 

Rådet konstituerer seg på første møte

 

 

 

Sportsutvalget:

 

Kristine van Rijn                                                              ikke på valg

 

Braulio G. Perez                                                              ikke på valg

 

Elisabeth Fuglevik                                                          ny 2år

 

Daniel Ukkestad                                                             ny 2år

 

JanRoar Heggelund                                                       ny 1 år

 

 

 

NHL’s representant til «skauen»husstyre:

 

Jan Roar Heggelund                                                      ny 2år

 

Vara: Marit Isaksen                                                       ikke på valg

 

 

 

Valgkomite:

 

Stig-Arne Skotterud                                                       ny 1 år

 

Yngve Gjelsvik                                                                 ny 2år

 

 

 

Kiosk/kafé:

 

Yngve Gjelsvik                                                                 ny 2år

 

Cecilie W. Asmyhr                                                          ny 2år

 

Per Fredrik Løvdal                                                          ny 1 år

 

 

 

 

 

_____________________                                          __________________________

 

Vibeke W. Gjelsvik                                                         Daniel Ukkestad