NHL`S KONKURRANSEREGLER I LYDIGHET

LYDIGHETSPRØVE - APPELLMERKE : 

 

1. LINEFØRING 

ØVELSEN STARTER FRA UTGANGSSTILLINGEN OG ETTER ORDRE FRA DOMMEREN.

HUNDEN FØRES I FRITT HENGENDE LINE, OG SKAL VILLIG FØLGE FØREREN GÅENDE VED DENNES VENSTRE SIDE, MED SKULDER ELLER HODE I HØYDE MED FØRERS VENSTRE KNE.

LINEFØRING SKAL PRØVES I VANLIG-, LANGSOM- OG SPRINGMARSJ, SAMT VENDINGER OG HOLT, ETTER ORDRE FRA DOMMER.

VED HOLDT SKAL HUNDEN UTEN KOMMANDO INNTA UTGANGSSTILLING.

ØVELSEN ER ENDELIG SLUTT ETTER SIGNAL FRA DOMMER . 

 

TILLATT KOMMANDO: 

VED START AV ØVELSEN OG VED FORANDRING AV GANGART.

 

MAKS POENGSUM: 20 POENG

 

TREKKGRUNNLAG: 

1. STRAM LINE, ELLER NÅR FØRER LEDER HUNDEN MED LINA

2. HUND ELLER FØRER PASSERER PÅ INNSIDEN AV RINGENS KJEGLER.

3. HUNDEN HENGER ETTER, ELLER GÅR FORAN, DRAR SEG FRA FØRER.

4. HUNDEN HOPPER OPP MOT FØRER ELLER LEKER/BITER I FØRER ELLER FØRERLINE

5. HUNDEN INNTAR UTGANGSSTILLING SKJEVT, ELLER ER LANGSOM MED Å INNTA UTGANGS-STILLING VED HOLDT.

6. HUNDEN ER VID VED VENDINGER.

 

2. FRI VED FOTEN 

ØVELSEN UTFØRES SOM ØVELSE 1 , MEN UTEN BRUK AV LINE.

FØRERLINA SKAL HENGE RUNDT FØRERS HALS , ELLER DEN SKAL BÆRES I LOMMA UNDER ØVELSEN

 

TILLATT KOMMANDO: 

VED START AV ØVELSEN OG VED FORANDRING AV GANGART.

 

MAKS POENGSUM: 20 POENG

 

TREKKGRUNNLAG: 

SOM VED LINEFØRING, ØVELSE 1, MED UNNTAK AV PKT. 1.

 

3. STÅ VED HOLDT

ØVELSEN STARTER FRA UTGANGSSTILLING, OG ETTER ORDRE FRA DOMMER.

UNDER MARSJ MED HUNDEN FRI, FÅR FØRER SIGNAL FRA DOMMER OM Å GJØRE HOLDT, SAMT KOMMANDERE HUNDEN TIL Å BLI STÅENDE. 

KOMMANDO SKAL KOMME IDET FØRER GJØR HOLD, IKKE ETTER AT FØRER HAR STANSET .

FØRER BLIR STÅENDE VED HUNDEN TIL DOMMER GIR SIGNAL OM AT ØVELSEN ER SLUTT. 

 

TILLATT KOMMANDO : 

VED START AV ØVELSEN, SAMT FOR Å STÅ VED HOLDT.

 

MAKS POENGSUM : 30 POENG

 

TREKKGRUNNLAG :

1. SOM ØVELSE 1, MED UNNTAK AV PUNKT 1 OG 6.

2. FØRER SAKKER FARTEN RETT FØR KOMMANDO GIS TIL HUNDEN.

3. HUNDEN STANSER TREGT, ELLER FØRER TILPASSER SEG HUNDENS STANS

4. FOR HVERT SKRITT HUND ELLER FØRER TAR ETTER AT FØRER HAR          KOMMANDERT STÅ , TREKKES ET KARAKTERPOENG.

5. GIR FØRER EKSTRA KOMMANDO OM STÅ , OGSÅ ETTER SELV Å HA STANSET, SKAL DET TREKKES MIN. 2 KARAKTERPOENG FOR DOBBELTKOMMANDO, SAMT VIDERE TREKK SOM I PKT. 4.

 

ØVELSEN UNDERKJENNES DERSOM: 

1. HUNDEN SETTER SEG ELLER LEGGER SEG.

2. HUND ELLER FØRER GÅR MER ENN 5 SKRITT ETTER AT KOMMANDO FOR STÅ ER GITT. 

 

4. DEKK VED HOLDT

ØVELSEN UTFØRES SOM ØVELSE 3, MEN HUNDEN SKAL VED DENNE ØVELSEN DEKKE VED HOLDT.HUNDEN SKAL RASKT LIGGE NED, UTEN FØRST Å SETTE SEG.

 

TILLATT KOMMANDO: 

VED START AV ØVELSEN, OG FOR DEKK VED HOLDT.

 

MAKS POENGSUM : 30 POENG

 

TREKKGRUNNLAG: 

1-4 SOM I ØVELSE 3

5. GIR FØRER EKSTRA KOMMANDO OM DEKK, OGSÅ ETTER SELV Å HA STANSET, SKAL DET TREKKES MIN 2 KARAKTERPOENG FOR DOBBELT KOMMANDO, OG VIDERE FOR AT HUNDEN ER TREG TIL Å DEKKE. 

 

ØVELSEN UNDERKJENNES DERSOM :

1. HUNDEN SETTER SEG NÅR DEN FÅR KOMMANDO OM DEKK.

2 SOM I ØVELSE 3. 

 

5. KONTROLL OVER HUNDEN PÅ AVSTAND.

ETTER ANVISNING FRA DOMMER KOMMANDERER FØRER HUNDEN TIL Å SITTE, OG FRIKOBLER SÅ HUNDEN. 

DERETTER GÅR FØRER , ETTER ORDRE FRA DOMMER, CA 10 SKRITT RETT FREM, OG SNUR SEG MOT HUNDEN.

PÅ SIGNAL FRA DOMMER SKAL SÅ FØRER DEKKE HUNDEN MED TEGN.

ØVELSEN STARTER IDET FØRER KOMMANDERER HUNDEN TIL Å BLI SITTENDE.

 

TILLATT KOMMANDO : FOR Å BLI SITTENDE, TEGN FOR DEKK

MAKS POENGSUM : 20 POENG

TREKKGRUNNLAG : 

1. BRUK AV KROPPEN I FORBINDELSE MED TEGN FOR DEKK.

2. HUNDEN ER TREG VED FORANDRING AV STILLING.

3. DERSOM STEMME OG TEGN BLIR BRUKT SAMTIDIG, ANVISES DET IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 6.

4. BLIR STEMME BRUKT ETTER TEGN , ANVISES IKKE HØYERE ENN KARAKTER -POENG 8. 

 

ØVELSEN UNDERKJENNES:

1. NÅR STEMME FOR DEKK BLIR BRUKT FØR TEGN FOR DEKK.

2. HUNDEN FORLATER SITTESTILLING FØR KOMMANDO OM DEKK .

3. FØRER BRUKER MER ENN 2 EKSTRAKOMMANDOER I FORM AV TEGN/STEMME. 

KARAKTERPOENG FOR ØVELSE 5 BLIR FØRST GITT ETTER ØVELSE 6 ER UTFØRT. 

 

6. INNKALLING FRA DEKK

I FORTSETTELSEN AV FOREGÅENDE ØVELSE , SKAL FØRER ETTER TEGN FRA DOMMER, KALLE HUNDEN INN PÅ PLASS. 

HUNDEN SKAL RASKT KOMME INN OG INNTA UTGANGSSTILLING VED FØRERS VENSTRE SIDE. 

 

TILLATT KOMMANDO : HUNDENS NAVN OG KOMMANDO FOR PÅ PLASS

MAKS POENGSUM : 20 POENG 

TREKKGRUNNLAG : 

1. HUNDEN ER TREG VED INNKALLING

2. HUNDEN INNTAR IKKE KORREKT UTGANGSSTILLING

3. HUNDEN ER VID VED VENDINGER

4. REISER HUNDEN SEG OPP FØR KOMMANDO OM INNKALLING ANVISES DET IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 5.

 

ØVELSEN UNDERKJENNES :

1. NÅR FØRER BRUKER FLERE ENN 2 EKSTRA KOMMANDOORD

 

7. BLI SITTENDE 1 MIN. FELLES

HUNDENE PRØVES I GRUPPER .

PÅ ORDRE FRA DOMMER KOMMANDERES HUNDENE TIL Å BLI SITTENDE.

FØRERNE GÅR ETTER ANVISNING FRA DOMMER CA 15 M. OG TAR VENDING MOT HUNDENE.

ØVELSEN OG KLOKKEN STARTER IDET FØRER KOMMANDERER HUNDEN TIL Å BLI SITTENDE.

ETTER 1 MIN. , OG ETTER ORDRE FRA DOMMER , GÅR FØRERNE SAMLET TILBAKE OG STILLER SEG CA. 3 METER BAK HUNDENE.

ETTER NY ORDRE FRA DOMMER GÅR SÅ FØRERNE OG STILLER SEG INNTIL HUNDENE.

ETTER SIGNAL FRA DOMMER ER ØVELSEN SLUTT. 

 

TILLATT KOMMANDO : FOR Å BLI SITTENDE

MAKS POENGSUM : 30 POENG

TREKKGRUNNLAG : 

1. HUNDEN SITTER UROLIG

2. HUNDEN VRIR SEG NÅR FØRER GÅR BAK

3. FORLATER HUNDEN SIN SITTESTILLING ETTER ATFØRER HAR TATTVENDING OG HOLDT BAK HUNDEN , ANVISES DET IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 7. 

FORLATER HUNDEN SIN PLASS , TREKKES YTTERLIGERE POENG.

4. SKJER DET SAMME SOM I PUNKT 3 ETTER AT FØRER HAR KOMMET INNTIL HUNDEN , ANVISES DET IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 9 .

 

ØVELSEN UNDERKJENNES : 

1. DERSOM HUNDEN LEGGER SEG ELLER STÅR OPP FØR FØRER HAR TATT VENDING OG HOLDT BAK HUNDEN.

 

8. BLI LIGGENDE, 2 MINUTTER FELLES

HUNDENE PRØVES I GRUPPER.

PÅ ORDRE FRA DOMMER KOMMANDERES HUNDENE TIL Å BLI LIGGENDE, OG FØRER GÅR ETTER ANVISNING FRA DOMMER CA. 15 METER OG TAR VENDING MOT HUNDENE.

ØVELSEN OG KLOKKEN STARTER IDET FØRER KOMMANDERER HUNDENE TIL Å BLI LIGGENDE. 

ETTER 2 MINUTTER OG ETTER ORDRE FRA DOMMER , GÅR FØRERNE SAMLET TILBAKE OG STILLER SEG CA. 3 METER BAK HUNDENE. 

ETTER NY ORDRE FRA DOMMER GÅR SÅ FØRERNE OG STILLER SEG INNTIL HUNDENE.

ETTER SIGNAL FRA DOMMER ER ØVELSEN SLUTT.

 

TILLATT KOMMANDO : FOR Å BLI LIGGENDE

MAKS POENGSUM : 50 POENG

TREKKGRUNNLAG : 

1. HUNDEN LIGGER UROLIG

2. HUNDEN VRIR SEG NÅR FØRER GÅR BAK

3. HUNDEN KRYPER

4. FORLATER HUNDEN SIN STILLING ETTER AT FØRER HAR TATT VENDING OG HOLDT BAK HUNDEN, ANVISES IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 7.

FORLATER HUNDEN SIN PLASS, TREKKES YTTERLIGERE POENG.

5. SKJER DET SAMME SOM I PUNKT 4 ETTER AT FØRER HAR KOMMET INNTIL HUNDEN, ANVISES DET IKKE HØYERE ENN KARAKTERPOENG 9.

 

ØVELSEN UNDERKJENNES NÅR :

1. HUNDEN KRYPER MER ENN SIN EGEN LENGDE

2. HUNDEN FORLATER SIN STILLING FØR FØRER HAR TATT VENDING OG HOLDT BAK HUNDEN.