Avl i NHL

NHL har som mål og ønsker å fremme god helse og  sunn utvikling av rasehunder.  En hund skal etter vår oppfatning være funksjonell. Overdrevent eksteriør som påfører hunden helseproblemer tar vi avstand fra, noe som det også tas hensyn til ved eksteriørbedømmingen i NHL.