NHL's etiske retningslinjer

1. Avl av hunderaser skal som langsiktig mål fremme hunder med god helse og godt temperament.


2. Funksjonell anatomi og eksteriør for hunden bør tilstrebes.

  • Ekstremt eksteriør som påfører hunden helseproblemer skal unngås og det langsiktige avlsmålet tilstrebe å forbedre       hundehelsen.


3. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.

Det skal ikke foretas tette paringer mellom søsken, mor/sønn eller far/datter.

Halvsøsken paringer eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås.

Innavlsgrad bør være maks 6,25%. (Dette er det samme som paring av søskenbarn) .

Den enkelte raseklubb kan gi dispensasjon der dette er nødvendig for å opprettholde en rases helse og eksteriørmessige særpreg.


4. Amerikansk Bulldog får en overgangsfase på 3 år fra 5.5.2017 med innavlsgrad maks 12,5%,

men skal være nede i maks 6,25% innen 5.5. 2020.


5. Oppdretter må sikre et godt miljø for sitt oppdrett, både fysisk, psykisk og sosialt.  Den enkelte rase skal følges opp og utvikles ut fra de forutsetninger som er rasespesifikke.


6. En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull i løpet av den tiden hun brukes i avl, uavhengig av hvilken stambokførende organisasjon valpene tidligere er registrert i.


7. Dersom en tispe parres på to påfølgende løpetider/ 2 fødsler på 1 år,  skal det gå minst 12 mnd før neste parring av tispen.


8. En tispe som har vært forløst 1 gang ved keisersnitt,

skal vurderes og godkjennes av veterinær for drektighet nummer 2.  Veterinærattest må fremlegges,hvor det fremgår veterinær godkjennelse for kull 2.

  • En tispe som har hatt 2 keisersnitt skal ikke ha flere kull.


9. En tispe bør få sitt første kull før fylte 5 år.


10. Som hovedregel bør en tispe ikke parres etter fylte 8 år.

Dersom en tispe parres etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før parring. Veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn

en måned ved parring.

På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder parringen.


11. En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.

En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.


12. Ved salg av valp bør det benyttes skriftlig kjøpeavtale.

Eventuelle feil eller mangler ved valpen på leveringstidspunktet skal opplyses,

samt eventuelle avtalte tilleggskrav som avlsrett, oppdretters utstillingsrett o.l. skal avtalefestes. Valpen kan ikke leveres fra oppdretter før ved 8 ukers alder.

 

  • Valpen skal ha fått markkur etter anbefalte intervaller. Ved behov, snakk med veterinær.
  • Veterinærattest, ikke eldre enn 7 dager skal medfølge valpen.
  • Valpen skal være ID-merket med chip


13. Oppdretter skal vise godt omdømme ved valg av kjøper og sørge for en

 forsvarlig overlevering av valpen til dens nye hjem.

Oppdretter bør bistå valpekjøper med rasespesifikk info., og god oppfølging av valpen med informasjon om ernæring, vaksinering, pelsstell, sosialisering og utvikling av valpen, samt ansvarlig hundehold i dagens samfunn.

   


14. Oppdretter skal snarest sørge for stambokføring av valpen i NHL og overlevering av stambok til kjøper.


15. Oppdretter plikter å følge NHL’s generelle avlsregler og etiske retningslinjer,

de respektive raseklubbers helsekrav, samt aldri gi usanne opplysninger om oppdrettet.

 

16. Oppdrettere med kennelnavn, godkjent av NHL, skal bruke dette i kjøpskontrakten.

     Kjøpskontrakten skal også inneha foreldredyrenes registrerte navn og reg.nr.


Oppdretter har det fulle og hele ansvar for sitt oppdrett.

 

 

BRUDD PÅ NHL’S GENERELLE AVLSKRAV OG ETISKE RETNINGSLINJER VIL MEDFØRE

                                EN ELLER FLERE AV FØLGENDE REAKSJONER:

 

 

1. Kullet blir ikke registrert i NHL
2. Valpene registreres i NHL med avlssperre
3. Det gis i NHL tidsbegrenset avlsforbud for kullets mor og/eller disiplinærreaksjon.


Med brudd på retningslinjene kan NHL kreve gebyr på kr 1500.- av oppdretter, som må betales før man får registreringspapirer.

 

Redigert 8/11-2017.