NHL's generelle avlsregler

 

                                            


1. NHL’s avlmål er å ivareta hundens velferd, sunnhet og utvikling gjennom avl av rasetypiske individer.

Ansvarlig oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i dette arbeidet hvor oppdretters utvelgelse av avlsdyr  danner grunnlaget for videre        utvikling av rasen(e).


2. Kun friske hunder med et rasetypisk temperament kan benyttes i avl.

En tispe som ikke har evnen til å føde naturlig, pga. anatomi eller arvelig primær inerti(manglende veer),

skal utelukkes fra avl - uansett rase.


3. Avl og oppdrett av rasehunder skal følge NHL’s etiske retningslinjer


4. Genrelle alderskrav ved første paring bør være 24 mnd. for tisper og 18 mnd. for hannhund.

Der hvor respektiv raseklubb har andre krav, kan de følges.


5. Generelle helsekrav for hunder brukt i avl.

Alle hunder brukt i avl skal ha kjent patella status og kjent HD-AD status,

der respektiv raseklubb har avlskrav relatert til dette.

Kombinasjonen av avlsdyr må ta hensyn til helseresultatene og følge de aktuelle anbefalinger for rasen.

Vedrørende øyelysing, DNA-tester o.l., er det også her raseklubbenes helsekrav for avl som skal følges.

Det er oppdretter som har dokumentasjonsplikt.


6. For å sikre et rasetypisk individ, bør avlshunden være vist på to utstillinger i NHL eller samarbeidende klubb,

for to forskjellige dommere med minimum resultat Exl.


7. Vær alltid ærlig og redelig i avlsarbeidet.

Ikke oppgi usanne opplysninger om oppdrettet.

Der hvor det kan være tvil om opphavet, kan NHL kreve DNA dokumentasjon fra veterinær spesialist,

før registrering i NHL.


8. Oppdretter/eier og tispen må være medlem av NHL før registrering av valper.

Eier av hannhunden og hannhunden må være registrert i godkjent stambokførende klubb.

Er eier forskjellig fra oppdretter, kan kullet registreres ved dokumentert fullmakt.

For informasjon om stambøker godkjent av NHL, henvises det til å kontakte NHL’s registrator.


9. Har oppdretter registrert kennelnavn i NHL skal det benyttes.

Kennelnavn i godkjent stambokførende klubb godkjennes også brukt ved registrering og skal benyttes.


10. NHL’s lover og bestemmelser skal til enhver tid følges.

 

Avlskrav i NHL- Rase spesifiserte.

 

*Amerikansk Bulldog :  

 

·         HD rtg. eller Pennhip

       AD rtg.

 

·         Testes for kjente sykdommer

-NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinose)

-Ichtiosis

 

·         Tispe skal være 2 år før parring .

 

·         Valper skal DNA testes opp mot foreldre.

 

·         Fått Excellent på utstilling (rød sløyfe) , må være minst 12 mnd. ved bedømming.

 

 

 

 *Amerikansk cocker spaniel:

 

·        Avlsdyr øyelyses før parring, blir rutinemessig undersøkt for arvelige øyelidelser.

 

·        Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at avlsdyr skal være klinisk og funksjonelt friskt.

 

 

*Berner Sennen:

 

·         Max 30 valper,

 

·         Avlsdyr HD/AD røntges før parring,

 

·         Tispe må fylle 2 år før første fødsel

 

·         Stilles på minst to utstillinger hvor hunden oppnår enten 1 Excellent eller 2 Very good etter   fyllte 18 mnd.

 

·         Innavlgrad skal helst være 2,5 %, (hvis 6,25 % som tilsier parring av halvsøsken)

 

 

 

*Biewer Yorkshire terrier:

 

·         DNA test (avstammingkontroll) av foreldredyr og valper

 

·         Øyelysning

 

·         Patella status

 

Vedlegg:

 

Tatt ut fra Norsk Yorkshire Terrier klubb avls regler / anbefalinger:

 

1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den parres med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom *1) Avlsdyr bør testes for patella luksasjon tidligst ved ett års alder, og senest før de benyttes i avl. Tisper bør testes mellom løpetid. Ved parring bør avlsdyrenes PL-grad ikke overstige 2 sammenlagt.
2) Avlsdyr bør gen-testes hvis de ikke allerede har en dokumentert status for prcd-PRA. En BÆRER skal kun pares med FRI. SYKE skal ikke brukes i avl.

 

2. Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør ikke benyttes i avl *1). De bør som et minimum ha oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK i junior- eller unghundklasse *7).

 

3. Hunder med mentalitet som er utypisk for rasen/aggressive hunder skal ikke brukes i avl *1).

 

4. Hannhundeier bør forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for tisper, se særlig punkt 5 og 6 under. Tispeeier bør tilsvarende forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for hannhunder, se særlig punkt 6 under.

 

5. Anbefalt minstevekt for tisper er 2,3 kg på parringstidspunktet.

En tispe skal ikke parres før fylte 18 måneder *2).

Hun bør tidligst parres ved andre løpetid, og ikke for første gang etter fylte 48 måneder *3) Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende løpetider vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall *2). Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes*2). Maksimumsalder for parring av tisper er 8 år *2). NHL registrerer maks 5 kull etter en tispe *2).

 

6. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før den har oppnådd et voksent individs modenhet og adferd *3). En hannhund bør ikke anvendes i avl før fylte 18 måneder *3)

 

7. En tispe som ikke kan føde naturlig pga anatomi eller manglende veer (arvelig primær inertil), eller som ikke har evnen til å ta seg av sine nyfødte valper pga mentale forstyrrelser eller manglende melkeproduksjon bør utelukkes fra videre avl *1). Det samme gjelder tispe som er forløst to ganger ved keisersnitt.

 

8. Innavl: Iht  NHL bør det ikke foretas tettere parringer enn de som gir innavlsgrad 12,5%

*2). Det er ikke ønskelig med høyere innavlsgrad enn 6,25 %

 

( Gjennomsnittlig innavlsgrad pr. Yorkshire Terrier valp registrert i NKK i 2010 var 1,97%.)

 

9. Matador avl: Ingen hund bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen de siste 5 år Det er registrert 1130 Yorkshire Terrier fra 1.jan. 2012 til og med 31.des. 2016. Det vil si at 5% grensen for beregningen av matadoravl for denne 5-årsperioden er 57 avkom «i sin levetid.

 

10. Eiere av hunder som benyttes ofte i avl bør være ekstra oppmerksomme på krav som stilles til begge avlsdyr mht. fysisk helse, gemytt og eksteriør.

 

 

*Dogo Canario:

 

·         HD rtg eller Pennhip

 

 

 

*Storpuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldra skal være fri (A eller B) for HD
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

   Anbefalinger:

 

 • Det anbefales at storpudler AD – røntges, gjerne samtidig som HD – røntgen.
 • Dersom HD – index er tilgjengelig skal gjennomsnitt av kombinasjons HD – index ikke være under 100 (summen ikke under 200).

 

 

 

*Mellompuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldre skal ha kjent HD – status. Hund med diagnose C kan kun brukes mot hund med A eller B. Hund med status D eller E skal ikke brukes i avl.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

 

 

*Dvergpuddel og Toypuddel

 

  Krav: 

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A
 • Tispen skal være minst 18 mnd før den brukes i avl.

 

Diagnoser med ukjent arvegang bør ikke dobles på (gjelder alle størrelser).

 

Kombinasjon av størrelser

 

Det er kun følgende kombinasjoner som vil blir formidlet hos NHL:

 

 • Storpuddel med storpuddel
 • Mellompuddel med mellompuddel
 • Dvergpuddel med dver- eller toypuddel
 • Toypuddel med toy- eller dvergpuddel

HER VIL DET KOMME FLERE RASER ETTER HVERT SOM AVLSRÅDET JOBBER SEG FREMOVER. SAVNER DU NOE TA GJERNE KONTAKT FOR EN HYGGELIG PRAT :-)

 

 

Raser med registrerings restriksjoner

 

Flere raser har tilleggskrav til foreldredyra for registrering av valper. Vi anbefaler deg derfor å ta en nøye titt på informasjonen nedenfor for hvilke raser dette gjelder. Dette kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NHL`s Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Raseklubbene kan ha ytterligere anbefalinger og krav. Avls kravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes. For informasjon, ta kontakt med raseklubben.

 

 

HD/AD

 

For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud.

 

Noen raser har krav om at foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status for registrering av valper. Se egne kommentarer under hver rase.

 

 

Øyelysing

 

For følgende raser er det innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NHL. Øyelysningsattesten må IKKE være eldre enn 12 mnd ved parringen, men noen raser har andre intervaller. Attesten kan være inntil 24 mnd for pudler. Se raseklubbenes anbefalinger.

 

 • Amerikansk cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Amerikansk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Bichon frisé (f.o.m 01.01.2013)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Bolognese (f.o.m 01.04.2016)
 • Clumber spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Coton de tulear (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m 01.04.2016)
 • Engelsk springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Field spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Norrbottenspets (f.o.m 01.01.2014)
 • Puddel (f.o.m.17.03. 2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Samojed (f.o.m 01.07.2017)
 • Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)

 

For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. 

 

 

 

Patellastatus

 

For følgende raser er det innført krav om kjent patellastatus ved registrering av valper i NHL:

 

 • Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret (f.o.m 01.01.2016)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Engelsk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Fransk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Yorkshire terrier/Biewer Yorkshire Terrier

 

Undersøkelsen må være gjort etter 12 måneders alder, men før parring, hos en veterinær. Ved bruk av utenlandske hunder, vil NHL ha DNA test av foreldredyr og valper.

 

  

 

DNA-tester

 

Dersom det er krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, er det automatisk et krav at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving.

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-status for registrering av avkom:

 

Chinese crested

 

 • Kjent PLL-status (linseluksasjon) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.09.2014)

 

Engelsk setter

 

 • Kjent CL-status hos foreldredyr (fra 01.01.2007)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2013)

 

Gordon setter

 

 • Kjent CCA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2015)

 

Greyhound

 

 • Kjent GHN-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2014)

 

Irsk setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd1-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

 

 

Irsk rød og hvit setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

Vorstehhund strihåret

 

 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease type II) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.09.2014)

 

Engelsk bulldog

 

 • Kjent HUU-status (hyperuricosuria) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2017)

 

 

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-profil for registrering av avkom:

 

Pomeranian

 

 • Kjent DNA-profil hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2017).
 • NHL vil ha DNA test på foreldredyr og valper

 

Antallsbegrensning

 

Finsk støver (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 33 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Gordon setter (f.o.m 01.07.2014)

 

Maksimalt 100 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Hvit gjeterhund (f.o.m 01.01.2017)

 

Maksimalt 35 avkom kan registreres etter samme hund.  Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Norsk elghund grå (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 150 avkom kan registrerse etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Blodtyping 

 

Staffordshire bull terrier

 

Amerikansk Bulldog

 

Det er krav til at det tas blodprøve av begge foreldrene samt alle valpene i kullet. Valpene skal ha fått tildelt registreringsnummer hos NHL før det tas blodprøver og det skal tas blodprøve av alle valpene i kullet samlet. Blodprøver skal tas hos veterinær og før valpene leveres.

 

 

 

Halelengde

 

Australian shepherd (f.o.m 01.04.2016)

 

Det er krav bekreftelse av halelengde for regsitrering i NHL for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail).

 


Innavlsgrad

 

Grand danois

 

Valper fra kull med innavlsgrad lik eller over 12,5 % innavlsgrad registreres med avlssperre. Ordningen er tidsbegrenset og gjelder for paringer foretatt f.o.m 1.4.2016 t.o.m. 1.4.2021. Innavlsgraden beregnes vha. en seks generasjoners stamtavle, der valpen selv er første generasjon.

 

 

 

 

 

INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD

 

Innskrevet sept.2017

 

1. Generelt:

 

a.

 

Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD

 

registreres med avlsforbud (gjelder alle raser).

 

b.

 

Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato

 

registreringsrestriksjon ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD - og/eller AD -status.

 

2. Import:

 

Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NHL kan omregistreres uten krav til kjent HD/AD status /ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge,

 

må hunden ha status godkjent av NHL.

 

Importerte hunder, som i sitt hjemland har kjent HD-og/eller/AD-status, får denne overført til NHL’s register slik:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være

 

dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra

 

OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via

 

internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:

 

Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NHL’s register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland;

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller

 

via internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via internasjonale HD-/AD-

 

certifikat.

 

Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom

 

internasjonale HD-/AD-certifikat ikke foreligger vil

 

Ikke hundens status bli påført valpenes registreringsbevis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRERINGSRESTRIKSJONER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER:

 

Krav om kjent AD-status (albueleddsartrose):

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Berner sennenhund fra 01.01.15

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Newfoundlandshund fra 01.01.15

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.06

 

 

 

Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi):

 

Akita fra 01.01.89

 

Alaskan malamute fra 01.01.89

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Australien kelpiefra 01.01.91

 

Bayersk viltsporhund fra 01.01.95

 

Beagle til og med 31.12.11

 

Bearded collie fra 01.01.89

 

Belgisk fårehund Groenendael fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Laekenois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Malinois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Tervueren fra 01.01.92

 

Berner sennenhund fra 01.01.90

 

Border collie til og med 31.12.11

 

Bouvier des flandres fra 01.01.93

 

Boxer fra 01.01.90

 

Breton fra 01.01.89

 

Briard fra 01.01.88

 

Bullmastiff fra 01.07.00

 

Chesapeake bay retriever fra 01.01.89

 

Chow chow til og med 31.12.07

 

Colliekorthåret fra 01.01.88

 

Collie langhåret fra 01.01.88

 

Curly coated retriever fra 01.01.89

 

Dobermann fra 01.06.97

 

Dogo Canario 01.05.17(NHL)eller Pennhip

 

Drever til og med 31.12.11

 

Dunker fra 01.07.89

 

Engelsk mastiff fra 01.07.01

 

Engelsk setter fra 01.01.89

 

Finsk lapphund fra 01.01.89

 

Finsk støver fra 01.01.94

 

Flat coated retriever fra 01.01.89

 

Golden retriever fra 01.01.89

 

Gordon setter fra 01.07.89

 

Grosser münsterländer fra 01.01.94

 

Grønlandshund fra 01.01.89

 

Hamiltonstøver fra 01.07.89

 

Hannoveransk viltsporhund fra 01.01.95

 

Hollandsk gjeterhund fra 01.07.07

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Hygenhund fra 01.01.99

 

Irsk rød og hvit setter fra 01.01.14

 

Irsk setter fra 01.07.88

 

Islandsk fårehund fra 01.07.07

 

Jämthund fra 01.07.88

 

Karelsk bjørnhund fra 01.07.88

 

Keiner münsterländerfra 01.01.94

 

Komondor fra 01.05.07

 

Labrador Retriever fra 01.01.89

 

Lagotto romagnolo fra 01.01.14

 

Lapsk vallhund fra 01.07.88

 

Leonberger fra 01.01.93

 

Luzernerstøver fra 01.06.02

 

Mudi fra 01.05.07

 

Newfoundlandshund fra 01.01.87

 

Norsk elghund grå fra01.07.88

 

Norsk elghund sort fra 01.07.88

 

Nova scotia duck tolling retriever fra01.01.89

 

Old english sheepdog fra 01.01.99

 

Picard fra 01.04.17

 

Pointer fra 01.08.91

 

Puddel, alle størrelser fra 01.07.05

 

Puli fra 01.05.07

 

Pumi fra 01.05.07

 

Pyrenéerhund fra 01.07.00

 

Riesenschnauzer fra 01.01.93

 

Rottweiler fra 01.01.87

 

Russisk-europeisk laika fra 01.07.88

 

Samojedhund fra 01.01.00

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.87

 

Schillerstøver fra 01.07.89

 

Schäferhund fra 01.01.87

 

Shiba fra 01.07.09

 

Smålandsstøver fra 01.07.89

 

Stabyhoun fra 01.01.2012

 

Svensk hvit elghund fra 01.01.95

 

Svensk lapphund fra 01.01.89

 

Ungarsk kuvasz fra 01.05.07

 

Ungarsk vizsla fra 01.05.2011

 

Vestsibirsk laika fra 01.07.88

 

Vorstehhund fra 01.01.88

 

Working kelpie til og med 31.12.11

 

Østsibirsk laika fra 01.07.88

 

SAVNER DU DIN RASE ELLER SER VI HAR UTEGLEMT EN SÅ GI BESKJED TIL AVLSRÅDET.

 

 

 

 

 

 

 

                                            


1. NHL’s avlmål er å ivareta hundens velferd, sunnhet og utvikling gjennom avl av rasetypiske individer.

Ansvarlig oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i dette arbeidet hvor oppdretters utvelgelse av avlsdyr  danner grunnlaget for videre        utvikling av rasen(e).


2. Kun friske hunder med et rasetypisk temperament kan benyttes i avl.

En tispe som ikke har evnen til å føde naturlig, pga. anatomi eller arvelig primær inerti(manglende veer),

skal utelukkes fra avl - uansett rase.


3. Avl og oppdrett av rasehunder skal følge NHL’s etiske retningslinjer


4. Genrelle alderskrav ved første paring bør være 24 mnd. for tisper og 18 mnd. for hannhund.

Der hvor respektiv raseklubb har andre krav, kan de følges.


5. Generelle helsekrav for hunder brukt i avl.

Alle hunder brukt i avl skal ha kjent patella status og kjent HD-AD status,

der respektiv raseklubb har avlskrav relatert til dette.

Kombinasjonen av avlsdyr må ta hensyn til helseresultatene og følge de aktuelle anbefalinger for rasen.

Vedrørende øyelysing, DNA-tester o.l., er det også her raseklubbenes helsekrav for avl som skal følges.

Det er oppdretter som har dokumentasjonsplikt.


6. For å sikre et rasetypisk individ, bør avlshunden være vist på to utstillinger i NHL eller samarbeidende klubb,

for to forskjellige dommere med minimum resultat Exl.


7. Vær alltid ærlig og redelig i avlsarbeidet. Ikke oppgi usanne opplysninger om oppdrettet.

Der hvor det kan være tvil om opphavet, kan NHL kreve DNA dokumentasjon fra veterinær spesialist,

før registrering i NHL.


8. Oppdretter/eier og tispen må være medlem av NHL før registrering av valper.

Eier av hannhunden og hannhunden må være registrert i godkjent stambokførende klubb.

Er eier forskjellig fra oppdretter, kan kullet registreres ved dokumentert fullmakt.

For informasjon om stambøker godkjent av NHL, henvises det til å kontakte NHL’s registrator.


9. Har oppdretter registrert kennelnavn i NHL skal det benyttes.

Kennelnavn i godkjent stambokførende klubb godkjennes også brukt ved registrering og skal benyttes.


10. NHL’s lover og bestemmelser skal til enhver tid følges.

 

Avlskrav i NHL- Rase spesifiserte.

 

*Amerikansk Bulldog :  

 

·         HD rtg. eller Pennhip

       AD rtg.

 

·         testes for kjente sykdommer

-NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinose)

-Ichtiosis

 

·         Tispe skal være fyllt 2 år ved første parring, skal ha min. 1 løpetid fri mellom kull, dvs. min. 12 mnd.

 

·         Valper skal DNA testes opp mot foreldre.

 

·         fått exl på utstilling (rød sløyfe) , må være minst 12 mnd. ved bedømming.

 

 

 

 *Amerikansk cocker spaniel:

 

·        avlsdyr øyelyses før parring, blir rutinemessig undersøkt for arvelige øyelidelser.

 

·        Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at avlsdyr skal være klinisk og funksjonelt friskt.

 

 

*Berner Sennen:

 

·         max 30 valper,

 

·         avlsdyr HD/AD røntges før parring,

 

·         tispe må fylle 2 år før første fødsel

 

·         stilles minst på to utstillinger hvor hunden oppnår enten 1 exlent eller 2 very good etter   fyllte 18 mnd.

 

·         Innavlgrad skal helst være 2,5 %, (hvis 6,25 % som tilsier parring av halvsøsken)

 

 

 

*Biewer Yorkshire terrier:

 

·         DNA test av foreldredyr og valper

 

·         Øyelysning + PRCD-PRA fri

 

·         Patella status

 

Vedlegg:

 

Tatt ut fra Norsk Yorkshire Terrier klubb avls regler / anbefalinger:

 

1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den parres med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom *1) Avlsdyr bør testes for patella luksasjon tidligst ved ett års alder, og senest før de benyttes i avl. Tisper bør testes mellom løpetid. Ved parring bør avlsdyrenes PL-grad ikke overstige 2 sammenlagt.
2) Avlsdyr bør gen-testes hvis de ikke allerede har en dokumentert status for prcd-PRA. En BÆRER skal kun pares med FRI. SYKE skal ikke brukes i avl.

 

2. Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør ikke benyttes i avl *1). De bør som et minimum ha oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK i junior- eller unghundklasse *7).

 

3. Hunder med mentalitet som er utypisk for rasen/aggressive hunder skal ikke brukes i avl *1).

 

4. Hannhundeier bør forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for tisper, se særlig punkt 5 og 6 under. Tispeeier bør tilsvarende forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for hannhunder, se særlig punkt 6 under.

 

5. Anbefalt minstevekt for tisper er 2,3 kg på parringstidspunktet. En tispe skal ikke parres før fylte 18 måneder *2). Hun bør tidligst parres ved andre løpetid, og ikke for første gang etter fylte 48 måneder *3) Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende løpetider vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall *2). Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes*2). Maksimumsalder for parring av tisper er 8 år *2). NHL registrerer maks 5 kull etter en tispe *2).

 

6. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før den har oppnådd et voksent individs modenhet og adferd *3). En hannhund bør ikke anvendes i avl før fylte 18 måneder *3)

 

7. En tispe som ikke kan føde naturlig pga anatomi eller manglende veer (arvelig primær inertil), eller som ikke har evnen til å ta seg av sine nyfødte valper pga mentale forstyrrelser eller manglende melkeproduksjon bør utelukkes fra videre avl *1). Det samme gjelder tispe som er forløst to ganger ved keisersnitt.

 

8. Innavl: Iht  NHL bør det ikke foretas tettere parringer enn de som gir innavlsgrad 12,5. *2). NHL anbefaler ikke høyere innavlsgrad enn 6,25

 

( Gjennomsnittlig innavlsgrad pr. Yorkshire Terrier valp registrert i NKK i 2010 var 1,97.)

 

9. Matador avl: Ingen hund bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen de siste 5 år Det er registrert 1130 Yorkshire Terrier fra 1.jan. 2012 til og med 31.des. 2016. Det vil si at 5% grensen for beregningen av matadoravl for denne 5-årsperioden er 57 avkom «i sin levetid.

 

10. Eiere av hunder som benyttes ofte i avl bør være ekstra oppmerksomme på krav som stilles til begge avlsdyr mht. fysisk helse, gemytt og eksteriør.

 

 

*Dogo Canario:

 

·         HD rtg eller Pennhip

 

 

 

*Storpuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldra skal være fri (A eller B) for HD.
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

   Anbefalinger:

 

 • Det anbefales at storpudler AD – røntges, gjerne samtidig som HD – røntgen.
 • Dersom HD – index er tilgjengelig skal gjennomsnitt av kombinasjons HD – index ikke være under 100 (summen ikke under 200).

 

 

 

*Mellompuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldre skal ha kjent HD – status. Hund med diagnose C kan kun brukes mot hund med A eller B. Hund med status D eller E skal ikke brukes i avl.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

 

 

*Dvergpuddel og Toypuddel

 

  Krav: 

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Tispen skal være minst 18 mnd før den brukes i avl.

 

Diagnoser med ukjent arvegang bør ikke dobles på (gjelder alle størrelser).

 

Kombinasjon av størrelser

 

Det er kun følgende kombinasjoner som vil blir formidlet hos NHL:

 

 • Storpuddel med storpuddel
 • Mellompuddel med mellompuddel
 • Dvergpuddel med dver- eller toypuddel
 • Toypuddel med toy- eller dvergpuddel

HER VIL DET KOMME FLERE RASER ETTER HVERT SOM AVLSRÅDET JOBBER SEG FREMOVER. SAVNER DU NOE TA GJERNE KONTAKT FOR EN HYGGELIG PRAT :-)

 

 

Raser med registreringsrestriksjoner

 

Flere raser har tilleggskrav til foreldredyr for registrering av valper. Vi anbefaler deg derfor å ta en nøye titt på informasjonen nedenfor for hvilke raser dette gjelder. Dette kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NHLs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Raseklubbene kan ha ytterligere anbefalinger og krav. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes. For informasjon, ta kontakt med raseklubben.

 

 

HD/AD

 

For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud.

 

Noen raser har krav om at foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status for registrering av valper. Se egne kommentarer under hver rase.

 

 

Øyelysing

 

For følgende raser er det innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NHL. Øyelysningsattesten må IKKE være eldre enn 12 mnd ved parringen, men noen raser har andre intervaller. Attesten kan være inntil 24 mnd for pudler. Se raseklubbenes anbefalinger.

 

 • Amerikansk cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Amerikansk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Bichon frisé (f.o.m 01.01.2013)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Bolognese (f.o.m 01.04.2016)
 • Clumber spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Coton de tulear (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m 01.04.2016)
 • Engelsk springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Field spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Norrbottenspets (f.o.m 01.01.2014)
 • Puddel (f.o.m.17.03. 2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Samojed (f.o.m 01.07.2017)
 • Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)

 

For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. 

 

 

 

Patellastatus

 

For følgende raser er det innført krav om kjent patellastatus ved registrering av valper i NHL:

 

 • Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret (f.o.m 01.01.2016)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Engelsk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Fransk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Yorkshire terrier/Biewer Yorkshire Terrier

 

Undersøkelsen må være gjort etter 12 måneders alder, men før parring, hos en veterinær. Ved bruk av utenlandske hunder, vil NHL ha DNA test av foreldredyr og valper.

 

  

 

DNA-tester

 

Dersom det er krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, er det automatisk et krav at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving.

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-status for registrering av avkom:

 

Chinese crested

 

 • Kjent PLL-status (linseluksasjon) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.09.2014)

 

Engelsk setter

 

 • Kjent CL-status hos foreldredyr (fra 01.01.2007)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2013)

 

Gordon setter

 

 • Kjent CCA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2015)

 

Greyhound

 

 • Kjent GHN-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2014)

 

Irsk setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd1-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

 

 

Irsk rød og hvit setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

Vorstehhund strihåret

 

 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease type II) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.09.2014)

 

Engelsk bulldog

 

 • Kjent HUU-status (hyperuricosuria) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2017)

 

 

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-profil for registrering av avkom:

 

Pomeranian

 

 • Kjent DNA-profil hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2017).
 • NHL vil ha DNA test på foreldredyr og valper

 

Antallsbegrensning

 

Finsk støver (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 33 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Gordon setter (f.o.m 01.07.2014)

 

Maksimalt 100 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Hvit gjeterhund (f.o.m 01.01.2017)

 

Maksimalt 35 avkom kan registreres etter samme hund.  Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Norsk elghund grå (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 150 avkom kan registrerse etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Blodtyping 

 

Staffordshire bull terrier

 

Amerikansk Bulldog

 

Det er krav til at det tas blodprøve av begge foreldrene samt alle valpene i kullet. Valpene skal ha fått tildelt registreringsnummer hos NHL før det tas blodprøver og det skal tas blodprøve av alle valpene i kullet samlet. Blodprøver skal tas hos veterinær og før valpene leveres.

 

 

 

Halelengde

 

Australian shepherd (f.o.m 01.04.2016)

 

Det er krav bekreftelse av halelengde for regsitrering i NHL for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail).

 


Innavlsgrad

 

Grand danois

 

Valper fra kull med innavlsgrad lik eller over 12,5 % innavlsgrad registreres med avlssperre. Ordningen er tidsbegrenset og gjelder for paringer foretatt f.o.m 1.4.2016 t.o.m. 1.4.2021. Innavlsgraden beregnes vha. en seks generasjoners stamtavle, der valpen selv er første generasjon.

 

 

 

 

 

INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD

 

Innskrevet sept.2017

 

1. Generelt:

 

a.

 

Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD

 

registreres med avlsforbud (gjelder alle raser).

 

b.

 

Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato

 

registreringsrestriksjon ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD - og/eller AD -status.

 

2. Import:

 

Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NHL kan omregistreres uten krav til kjent HD/AD status /ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge,

 

må hunden ha status godkjent av NHL.

 

Importerte hunder, som i sitt hjemland har kjent HD-og/eller/AD-status, får denne overført til NHL’s register slik:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være

 

dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra

 

OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via

 

internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:

 

Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NHL’s register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland;

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller

 

via internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via internasjonale HD-/AD-

 

certifikat.

 

Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom

 

internasjonale HD-/AD-certifikat ikke foreligger vil

 

Ikke hundens status bli påført valpenes registreringsbevis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRERINGSRESTRIKSJONER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER:

 

Krav om kjent AD-status (albueleddsartrose):

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Berner sennenhund fra 01.01.15

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Newfoundlandshund fra 01.01.15

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.06

 

 

 

Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi):

 

Akita fra 01.01.89

 

Alaskan malamute fra 01.01.89

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Australien kelpiefra 01.01.91

 

Bayersk viltsporhund fra 01.01.95

 

Beagle til og med 31.12.11

 

Bearded collie fra 01.01.89

 

Belgisk fårehund Groenendael fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Laekenois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Malinois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Tervueren fra 01.01.92

 

Berner sennenhund fra 01.01.90

 

Border collie til og med 31.12.11

 

Bouvier des flandres fra 01.01.93

 

Boxer fra 01.01.90

 

Breton fra 01.01.89

 

Briard fra 01.01.88

 

Bullmastiff fra 01.07.00

 

Chesapeake bay retriever fra 01.01.89

 

Chow chow til og med 31.12.07

 

Colliekorthåret fra 01.01.88

 

Collie langhåret fra 01.01.88

 

Curly coated retriever fra 01.01.89

 

Dobermann fra 01.06.97

 

Dogo Canario 01.05.17(NHL)eller Pennhip

 

Drever til og med 31.12.11

 

Dunker fra 01.07.89

 

Engelsk mastiff fra 01.07.01

 

Engelsk setter fra 01.01.89

 

Finsk lapphund fra 01.01.89

 

Finsk støver fra 01.01.94

 

Flat coated retriever fra 01.01.89

 

Golden retriever fra 01.01.89

 

Gordon setter fra 01.07.89

 

Grosser münsterländer fra 01.01.94

 

Grønlandshund fra 01.01.89

 

Hamiltonstøver fra 01.07.89

 

Hannoveransk viltsporhund fra 01.01.95

 

Hollandsk gjeterhund fra 01.07.07

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Hygenhund fra 01.01.99

 

Irsk rød og hvit setter fra 01.01.14

 

Irsk setter fra 01.07.88

 

Islandsk fårehund fra 01.07.07

 

Jämthund fra 01.07.88

 

Karelsk bjørnhund fra 01.07.88

 

Keiner münsterländerfra 01.01.94

 

Komondor fra 01.05.07

 

Labrador Retriever fra 01.01.89

 

Lagotto romagnolo fra 01.01.14

 

Lapsk vallhund fra 01.07.88

 

Leonberger fra 01.01.93

 

Luzernerstøver fra 01.06.02

 

Mudi fra 01.05.07

 

Newfoundlandshund fra 01.01.87

 

Norsk elghund grå fra01.07.88

 

Norsk elghund sort fra 01.07.88

 

Nova scotia duck tolling retriever fra01.01.89

 

Old english sheepdog fra 01.01.99

 

Picard fra 01.04.17

 

Pointer fra 01.08.91

 

Puddel, alle størrelser fra 01.07.05

 

Puli fra 01.05.07

 

Pumi fra 01.05.07

 

Pyrenéerhund fra 01.07.00

 

Riesenschnauzer fra 01.01.93

 

Rottweiler fra 01.01.87

 

Russisk-europeisk laika fra 01.07.88

 

Samojedhund fra 01.01.00

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.87

 

Schillerstøver fra 01.07.89

 

Schäferhund fra 01.01.87

 

Shiba fra 01.07.09

 

Smålandsstøver fra 01.07.89

 

Stabyhoun fra 01.01.2012

 

Svensk hvit elghund fra 01.01.95

 

Svensk lapphund fra 01.01.89

 

Ungarsk kuvasz fra 01.05.07

 

Ungarsk vizsla fra 01.05.2011

 

Vestsibirsk laika fra 01.07.88

 

Vorstehhund fra 01.01.88

 

Working kelpie til og med 31.12.11

 

Østsibirsk laika fra 01.07.88

 

SAVNER DU DIN RASE ELLER SER VI HAR UTEGLEMT EN SÅ GI BESKJED TIL AVLSRÅDET.

 

 

 

 

 

 

 

                                            


1. NHL’s avlmål er å ivareta hundens velferd, sunnhet og utvikling gjennom avl av rasetypiske individer.

Ansvarlig oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i dette arbeidet hvor oppdretters utvelgelse av avlsdyr  danner grunnlaget for videre        utvikling av rasen(e).


2. Kun friske hunder med et rasetypisk temperament kan benyttes i avl.

En tispe som ikke har evnen til å føde naturlig, pga. anatomi eller arvelig primær inerti(manglende veer),

skal utelukkes fra avl - uansett rase.


3. Avl og oppdrett av rasehunder skal følge NHL’s etiske retningslinjer


4. Genrelle alderskrav ved første paring bør være 24 mnd. for tisper og 18 mnd. for hannhund.

Der hvor respektiv raseklubb har andre krav, kan de følges.


5. Generelle helsekrav for hunder brukt i avl.

Alle hunder brukt i avl skal ha kjent patella status og kjent HD-AD status,

der respektiv raseklubb har avlskrav relatert til dette.

Kombinasjonen av avlsdyr må ta hensyn til helseresultatene og følge de aktuelle anbefalinger for rasen.

Vedrørende øyelysing, DNA-tester o.l., er det også her raseklubbenes helsekrav for avl som skal følges.

Det er oppdretter som har dokumentasjonsplikt.


6. For å sikre et rasetypisk individ, bør avlshunden være vist på to utstillinger i NHL eller samarbeidende klubb,

for to forskjellige dommere med minimum resultat Exl.


7. Vær alltid ærlig og redelig i avlsarbeidet. Ikke oppgi usanne opplysninger om oppdrettet.

Der hvor det kan være tvil om opphavet, kan NHL kreve DNA dokumentasjon fra veterinær spesialist,

før registrering i NHL.


8. Oppdretter/eier og tispen må være medlem av NHL før registrering av valper.

Eier av hannhunden og hannhunden må være registrert i godkjent stambokførende klubb.

Er eier forskjellig fra oppdretter, kan kullet registreres ved dokumentert fullmakt.

For informasjon om stambøker godkjent av NHL, henvises det til å kontakte NHL’s registrator.


9. Har oppdretter registrert kennelnavn i NHL skal det benyttes.

Kennelnavn i godkjent stambokførende klubb godkjennes også brukt ved registrering og skal benyttes.


10. NHL’s lover og bestemmelser skal til enhver tid følges.

 

Avlskrav i NHL- Rase spesifiserte.

 

*Amerikansk Bulldog :  

 

·         HD rtg. eller Pennhip

       AD rtg.

 

·         testes for kjente sykdommer

-NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinose)

-Ichtiosis

 

·         Tispe skal være fyllt 2 år ved første parring, skal ha min. 1 løpetid fri mellom kull, dvs. min. 12 mnd.

 

·         Valper skal DNA testes opp mot foreldre.

 

·         fått exl på utstilling (rød sløyfe) , må være minst 12 mnd. ved bedømming.

 

 

 

 *Amerikansk cocker spaniel:

 

·        avlsdyr øyelyses før parring, blir rutinemessig undersøkt for arvelige øyelidelser.

 

·        Et viktig krav i den generelle hundeavlen er at avlsdyr skal være klinisk og funksjonelt friskt.

 

 

*Berner Sennen:

 

·         max 30 valper,

 

·         avlsdyr HD/AD røntges før parring,

 

·         tispe må fylle 2 år før første fødsel

 

·         stilles minst på to utstillinger hvor hunden oppnår enten 1 exlent eller 2 very good etter   fyllte 18 mnd.

 

·         Innavlgrad skal helst være 2,5 %, (hvis 6,25 % som tilsier parring av halvsøsken)

 

 

 

*Biewer Yorkshire terrier:

 

·         DNA test av foreldredyr og valper

 

·         Øyelysning + PRCD-PRA fri

 

·         Patella status

 

Vedlegg:

 

Tatt ut fra Norsk Yorkshire Terrier klubb avls regler / anbefalinger:

 

1. Bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den parres med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom *1) Avlsdyr bør testes for patella luksasjon tidligst ved ett års alder, og senest før de benyttes i avl. Tisper bør testes mellom løpetid. Ved parring bør avlsdyrenes PL-grad ikke overstige 2 sammenlagt.
2) Avlsdyr bør gen-testes hvis de ikke allerede har en dokumentert status for prcd-PRA. En BÆRER skal kun pares med FRI. SYKE skal ikke brukes i avl.

 

2. Hunder som ikke er vurdert som rasetypiske bør ikke benyttes i avl *1). De bør som et minimum ha oppnådd to røde sløyfer i åpen klasse, eventuelt CK i junior- eller unghundklasse *7).

 

3. Hunder med mentalitet som er utypisk for rasen/aggressive hunder skal ikke brukes i avl *1).

 

4. Hannhundeier bør forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for tisper, se særlig punkt 5 og 6 under. Tispeeier bør tilsvarende forvisse seg etter beste evne om at parringen følger de anbefalinger som gjelder for hannhunder, se særlig punkt 6 under.

 

5. Anbefalt minstevekt for tisper er 2,3 kg på parringstidspunktet. En tispe skal ikke parres før fylte 18 måneder *2). Hun bør tidligst parres ved andre løpetid, og ikke for første gang etter fylte 48 måneder *3) Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende løpetider vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall *2). Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes*2). Maksimumsalder for parring av tisper er 8 år *2). NHL registrerer maks 5 kull etter en tispe *2).

 

6. Hverken tispe eller hannhund bør brukes i avl før den har oppnådd et voksent individs modenhet og adferd *3). En hannhund bør ikke anvendes i avl før fylte 18 måneder *3)

 

7. En tispe som ikke kan føde naturlig pga anatomi eller manglende veer (arvelig primær inertil), eller som ikke har evnen til å ta seg av sine nyfødte valper pga mentale forstyrrelser eller manglende melkeproduksjon bør utelukkes fra videre avl *1). Det samme gjelder tispe som er forløst to ganger ved keisersnitt.

 

8. Innavl: Iht  NHL bør det ikke foretas tettere parringer enn de som gir innavlsgrad 12,5. *2). NHL anbefaler ikke høyere innavlsgrad enn 6,25

 

( Gjennomsnittlig innavlsgrad pr. Yorkshire Terrier valp registrert i NKK i 2010 var 1,97.)

 

9. Matador avl: Ingen hund bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen de siste 5 år Det er registrert 1130 Yorkshire Terrier fra 1.jan. 2012 til og med 31.des. 2016. Det vil si at 5% grensen for beregningen av matadoravl for denne 5-årsperioden er 57 avkom «i sin levetid.

 

10. Eiere av hunder som benyttes ofte i avl bør være ekstra oppmerksomme på krav som stilles til begge avlsdyr mht. fysisk helse, gemytt og eksteriør.

 

 

*Dogo Canario:

 

·         HD rtg eller Pennhip

 

 

 

*Storpuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldra skal være fri (A eller B) for HD.
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

   Anbefalinger:

 

 • Det anbefales at storpudler AD – røntges, gjerne samtidig som HD – røntgen.
 • Dersom HD – index er tilgjengelig skal gjennomsnitt av kombinasjons HD – index ikke være under 100 (summen ikke under 200).

 

 

 

*Mellompuddel

 

  Krav:

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Begge foreldre skal ha kjent HD – status. Hund med diagnose C kan kun brukes mot hund med A eller B. Hund med status D eller E skal ikke brukes i avl.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

 

 

 

*Dvergpuddel og Toypuddel

 

  Krav: 

 

 • 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
 • Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har grad 0 (fri).
 • Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
 • PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
 • Tispen skal være minst 18 mnd før den brukes i avl.

 

Diagnoser med ukjent arvegang bør ikke dobles på (gjelder alle størrelser).

 

Kombinasjon av størrelser

 

Det er kun følgende kombinasjoner som vil blir formidlet hos NHL:

 

 • Storpuddel med storpuddel
 • Mellompuddel med mellompuddel
 • Dvergpuddel med dver- eller toypuddel
 • Toypuddel med toy- eller dvergpuddel

HER VIL DET KOMME FLERE RASER ETTER HVERT SOM AVLSRÅDET JOBBER SEG FREMOVER. SAVNER DU NOE TA GJERNE KONTAKT FOR EN HYGGELIG PRAT :-)

 

 

Raser med registreringsrestriksjoner

 

Flere raser har tilleggskrav til foreldredyr for registrering av valper. Vi anbefaler deg derfor å ta en nøye titt på informasjonen nedenfor for hvilke raser dette gjelder. Dette kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NHLs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Raseklubbene kan ha ytterligere anbefalinger og krav. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes. For informasjon, ta kontakt med raseklubben.

 

 

HD/AD

 

For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud.

 

Noen raser har krav om at foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status for registrering av valper. Se egne kommentarer under hver rase.

 

 

Øyelysing

 

For følgende raser er det innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NHL. Øyelysningsattesten må IKKE være eldre enn 12 mnd ved parringen, men noen raser har andre intervaller. Attesten kan være inntil 24 mnd for pudler. Se raseklubbenes anbefalinger.

 

 • Amerikansk cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Amerikansk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Bichon frisé (f.o.m 01.01.2013)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Bolognese (f.o.m 01.04.2016)
 • Clumber spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Coton de tulear (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m 01.04.2016)
 • Engelsk springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Field spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Norrbottenspets (f.o.m 01.01.2014)
 • Puddel (f.o.m.17.03. 2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Samojed (f.o.m 01.07.2017)
 • Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)

 

For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. 

 

 

 

Patellastatus

 

For følgende raser er det innført krav om kjent patellastatus ved registrering av valper i NHL:

 

 • Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret (f.o.m 01.01.2016)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Engelsk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Fransk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Yorkshire terrier/Biewer Yorkshire Terrier

 

Undersøkelsen må være gjort etter 12 måneders alder, men før parring, hos en veterinær. Ved bruk av utenlandske hunder, vil NHL ha DNA test av foreldredyr og valper.

 

  

 

DNA-tester

 

Dersom det er krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, er det automatisk et krav at minst én av foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving.

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-status for registrering av avkom:

 

Chinese crested

 

 • Kjent PLL-status (linseluksasjon) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.09.2014)

 

Engelsk setter

 

 • Kjent CL-status hos foreldredyr (fra 01.01.2007)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2013)

 

Gordon setter

 

 • Kjent CCA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2015)

 

Greyhound

 

 • Kjent GHN-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2014)

 

Irsk setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd1-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

 

 

Irsk rød og hvit setter

 

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

 

Vorstehhund strihåret

 

 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease type II) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.09.2014)

 

Engelsk bulldog

 

 • Kjent HUU-status (hyperuricosuria) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2017)

 

 

 

For følgende raser er det innført krav til kjent DNA-profil for registrering av avkom:

 

Pomeranian

 

 • Kjent DNA-profil hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2017).
 • NHL vil ha DNA test på foreldredyr og valper

 

Antallsbegrensning

 

Finsk støver (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 33 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Gordon setter (f.o.m 01.07.2014)

 

Maksimalt 100 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Hvit gjeterhund (f.o.m 01.01.2017)

 

Maksimalt 35 avkom kan registreres etter samme hund.  Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Norsk elghund grå (f.o.m 01.04.2016)

 

Maksimalt 150 avkom kan registrerse etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.

 

Blodtyping 

 

Staffordshire bull terrier

 

Amerikansk Bulldog

 

Det er krav til at det tas blodprøve av begge foreldrene samt alle valpene i kullet. Valpene skal ha fått tildelt registreringsnummer hos NHL før det tas blodprøver og det skal tas blodprøve av alle valpene i kullet samlet. Blodprøver skal tas hos veterinær og før valpene leveres.

 

 

 

Halelengde

 

Australian shepherd (f.o.m 01.04.2016)

 

Det er krav bekreftelse av halelengde for regsitrering i NHL for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail).

 


Innavlsgrad

 

Grand danois

 

Valper fra kull med innavlsgrad lik eller over 12,5 % innavlsgrad registreres med avlssperre. Ordningen er tidsbegrenset og gjelder for paringer foretatt f.o.m 1.4.2016 t.o.m. 1.4.2021. Innavlsgraden beregnes vha. en seks generasjoners stamtavle, der valpen selv er første generasjon.

 

 

 

 

 

INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD

 

Innskrevet sept.2017

 

1. Generelt:

 

a.

 

Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD

 

registreres med avlsforbud (gjelder alle raser).

 

b.

 

Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato

 

registreringsrestriksjon ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD - og/eller AD -status.

 

2. Import:

 

Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NHL kan omregistreres uten krav til kjent HD/AD status /ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge,

 

må hunden ha status godkjent av NHL.

 

Importerte hunder, som i sitt hjemland har kjent HD-og/eller/AD-status, får denne overført til NHL’s register slik:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være

 

dokumentert i original fra hjemlandets kennelklubb.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra

 

OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via

 

internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:

 

Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NHL’s register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:

 

a.

 

Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland;

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller

 

via internasjonale HD-/AD-certifikat.

 

b.

 

USA:

 

Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA

 

c.

 

Alle andre land:

 

Status må være dokumentert via internasjonale HD-/AD-

 

certifikat.

 

Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom

 

internasjonale HD-/AD-certifikat ikke foreligger vil

 

Ikke hundens status bli påført valpenes registreringsbevis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRERINGSRESTRIKSJONER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER:

 

Krav om kjent AD-status (albueleddsartrose):

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Berner sennenhund fra 01.01.15

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Newfoundlandshund fra 01.01.15

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.06

 

 

 

Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi):

 

Akita fra 01.01.89

 

Alaskan malamute fra 01.01.89

 

Amerikansk Bulldog 01.05.17(NHL)

 

Australien kelpiefra 01.01.91

 

Bayersk viltsporhund fra 01.01.95

 

Beagle til og med 31.12.11

 

Bearded collie fra 01.01.89

 

Belgisk fårehund Groenendael fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Laekenois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Malinois fra 01.01.92

 

Belgisk fårehund Tervueren fra 01.01.92

 

Berner sennenhund fra 01.01.90

 

Border collie til og med 31.12.11

 

Bouvier des flandres fra 01.01.93

 

Boxer fra 01.01.90

 

Breton fra 01.01.89

 

Briard fra 01.01.88

 

Bullmastiff fra 01.07.00

 

Chesapeake bay retriever fra 01.01.89

 

Chow chow til og med 31.12.07

 

Colliekorthåret fra 01.01.88

 

Collie langhåret fra 01.01.88

 

Curly coated retriever fra 01.01.89

 

Dobermann fra 01.06.97

 

Dogo Canario 01.05.17(NHL)eller Pennhip

 

Drever til og med 31.12.11

 

Dunker fra 01.07.89

 

Engelsk mastiff fra 01.07.01

 

Engelsk setter fra 01.01.89

 

Finsk lapphund fra 01.01.89

 

Finsk støver fra 01.01.94

 

Flat coated retriever fra 01.01.89

 

Golden retriever fra 01.01.89

 

Gordon setter fra 01.07.89

 

Grosser münsterländer fra 01.01.94

 

Grønlandshund fra 01.01.89

 

Hamiltonstøver fra 01.07.89

 

Hannoveransk viltsporhund fra 01.01.95

 

Hollandsk gjeterhund fra 01.07.07

 

Hvit gjeterhund fra 01.01.14

 

Hygenhund fra 01.01.99

 

Irsk rød og hvit setter fra 01.01.14

 

Irsk setter fra 01.07.88

 

Islandsk fårehund fra 01.07.07

 

Jämthund fra 01.07.88

 

Karelsk bjørnhund fra 01.07.88

 

Keiner münsterländerfra 01.01.94

 

Komondor fra 01.05.07

 

Labrador Retriever fra 01.01.89

 

Lagotto romagnolo fra 01.01.14

 

Lapsk vallhund fra 01.07.88

 

Leonberger fra 01.01.93

 

Luzernerstøver fra 01.06.02

 

Mudi fra 01.05.07

 

Newfoundlandshund fra 01.01.87

 

Norsk elghund grå fra01.07.88

 

Norsk elghund sort fra 01.07.88

 

Nova scotia duck tolling retriever fra01.01.89

 

Old english sheepdog fra 01.01.99

 

Picard fra 01.04.17

 

Pointer fra 01.08.91

 

Puddel, alle størrelser fra 01.07.05

 

Puli fra 01.05.07

 

Pumi fra 01.05.07

 

Pyrenéerhund fra 01.07.00

 

Riesenschnauzer fra 01.01.93

 

Rottweiler fra 01.01.87

 

Russisk-europeisk laika fra 01.07.88

 

Samojedhund fra 01.01.00

 

Sankt bernhardshund fra 01.01.87

 

Schillerstøver fra 01.07.89

 

Schäferhund fra 01.01.87

 

Shiba fra 01.07.09

 

Smålandsstøver fra 01.07.89

 

Stabyhoun fra 01.01.2012

 

Svensk hvit elghund fra 01.01.95

 

Svensk lapphund fra 01.01.89

 

Ungarsk kuvasz fra 01.05.07

 

Ungarsk vizsla fra 01.05.2011

 

Vestsibirsk laika fra 01.07.88

 

Vorstehhund fra 01.01.88

 

Working kelpie til og med 31.12.11

 

Østsibirsk laika fra 01.07.88

 

SAVNER DU DIN RASE ELLER SER VI HAR UTEGLEMT EN SÅ GI BESKJED TIL AVLSRÅDET.