NHL SITT STYRE I 2018 FRAM TIL ÅRSMØTE I 2019

LEDER

NESTLEDER                               ORGANISASJONSSEKRETÆR        

KASSERER                    

1.STYREMEDLEM 

2.STYREMEDLEM

3.STYREMEDLEM  

VARAMEDLEM

VARAMEDLEM  

REGISTRATOR                           

 

ROAR OLSEN

MARIT KRISTIN ISAKSEN

OLE MARTIN LILLEVOLD

TOMMY E. KLEIVEN

VIBEKE W. GJELDVIK

DANIEL UKKESTAD

ANETTE KRISTINE PEREZ

TINA SAGER

KRISTINE KOPPERUD

MARIANNE STOA