15. May 2018
Årsmøte referat for Norges hunders landsforbund lørdag 12.mai 2018. 1. åpning. Roar Olsen åpnet møte. 2. godkjenne sakslisten. Enstemmig godkjent 3. godkjenne innkalling. Enstemmig godkjent 4. godkjenne de fremmøtte representanter. 27 stemmeberettiget 5. valg av møtedirigent. Enstemmig Roar Olsen 6. valg av referent til å føre protokoll. Enstemmig Marit Isaksen 7. valg av 2 til å underskrive protokollen. Enstemmig Daniel Ukkestad og Vibeke W. Gjelsvik 8. årsberetning fra siste...