Husstyret

FORMANN - LEDER : ROAR OLSEN

SEKRETÆR                : HENNING MEYER-WOLL

VAKTMESTER           : STIG-ARNE SKOTTERUD

KJØKKENSJEF           : ANETTE KRISTINE MEYER-WOLL

HUS SJEF                   : MARIANNE STOA

MEDLEM                   : MARIT KRISTIN ISAKSEN

MEDLEM                   :

REVISOR                    : SYLVIA EKEBERG