NY I RINGEN OG UTSTILLINGSREGLER.

 

 

 

 1. Hunden må være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse (snakk med veterinær om det regime). Når man har hunder med på utstilling må man vaksinere hunden mot kennelhoste, vaksinen bør ikke være eldre enn 1 år.

 

Pass / helsebok må vises ved kontroll i inngangen.

 

 1. Valper skal være minimum 12 uker gamle for å være på utstillingsområdet. (fra 01.09.2019)

 2. Møt opp med ren og velstelt hund i god tid.

 3. Du bør rekke å lufte hunden din godt før den skal inn i ringen, slik at den ikke gjør fra seg under bedømmingen.

 4. IKKE TILLAT Å BRUKE LANGLINE ELLER FLEXIBÅND på hele utstillingsområde.

 5. Finn en plass til deg og hunden, slik at hunden får roet seg. Mye lyder og lukter i løpet av en utstillingsdag.

 6. Rundt ringen skal det være en fri sone, der ikke bur, stoler og telt skal stå.

 7. Kun en handler pr. hund. (ingen dobbelhandling)

 8. Følg nøye med på ringsekretæren i din ring, den vil rope opp når det nærmer seg og deretter når det er din tur å komme inn i ringen. Ta hunden ut av bur/få den i bevegelse, «varme opp» før hunden skal inn i ringen.

 9. Still opp hunden etter anvisning av ringsekretæren, når du kommer inn i ringen.

 10. Få hunden til å stå mest mulig stille og posere for dommeren. «Still opp hunden» sier vi da!

 11. Tren på at hunden har fokus på deg i ringen, under hele bedømmingen. (Dommeren sier i fra hvis/når dere kan hvile/slappe av)

 12. Hannhundene bedømmes først, deretter tispene i samme rase.

 13. Når din hund skal bedømmes av dommeren, da blir den bedømt etter rasestandarden, de hundene som får exl og ck går videre til beste hund i respektiv kjønn.

 14. Når alle hundene av samme kjønn i din hunds rase er ferdig bedømt av dommeren, velger dommeren ut hvilken av hundene som blir nummer 1,2,3 og 4 osv.

 15. Den beste hunden (nr.1) i hvert kjønn går videre til bedømming av best i rasen (BIR) og beste i motsatt kjønn (BIM). BIR hunden går videre til finalene.

 16. Har hunden din løpetid så må du gi beskjed i sekretariatet når du ankommer utstillingsplassen. Det blir merket med rød farge på nummerlappen.

 17. Pass på at hunden din ikke skader andre hunder eller folk. Hvis en hund viser aggresjon ovenfor andre hunder eller dommeren, kan den bli bortvist fra utstillingsområdet

 18. Ta hensyn til andre på utstillingsområde.

 19. Plukk ALLTID opp pels, søppel og ekskrementer etter deg og din hund på gulvet eller bakken.

 20. Det er ikke lov å benytte spray eller annet i pelsen som endrer pelsens kvalitet, som eks. hårspray, pudder, farge mm.

 21. Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt. 

 22. Helstrup er lov hvis det blir brukt på en forsvarlig måte

 23. Det er ikke tillatt i noen forum å klandre dommer eller åpenlyst klandre dommerens bedømmelse.

 24. Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelsen å bruke klær eller andre ting med synlig kennel navn.

 25. DET ER IKKE LOV TIL Å STILLE HALE/ØRE KUPERT HUND I NORGE, se mattilsynets forskrift nr. 614 . (unntak! hvis man har veterinærattest på at det er veterinærmedisinske årsaker til kupering.)

 26. BRUDD PÅ OVENSTÅENDE REGLER, OPPFØRSEL I STRID MED GOD SKIKK OG TIL SJEANANSE FOR ANDRE, KAN MEDFØRE INNRAPPORTERING TIL NHL OG FØRE TIL TAP AV PREMIE OG PLASSERING + UTELUKKELSE AV Å DELTA PÅ UTSTILLING, KONKURRANSER OG STEVNER I REGI AV NHL.

 27. DU HAR IKKE LOV TIL Å STILLE HUND I DEN RINGEN EIEREN AV HUNDEN JOBBER ENTEN SOM DOMMER, RINGSEKRETÆR ELLER SKRIVER + ELEVER I UTSTILLINGSRINGEN . DET SAMME GJELDER I FINALE RINGEN .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ULIKE FARGENE PÅ ROSETTENE :

 

 

 

 • Rød = exelent (exl)

 • Blå = very good (VG)

 • Gul = good (G)

 • Grønn = sufficent (suff)

 • Rosa = Hederspris (Hp)

 • Hvit og rosa = Championklasse (Ck)

 • Rød/Gul = Best I Rasen (BIR)

 • Grønn/hvit = Best I Motsatt kjønn (BIM)

 • Nasjonalfarget = Certifikat (Cert)

 • Tysk farget = Internasjonalt cert (Cacib)

 • Ceris = Unghund cert

 • Ceris/lys blå = Unghund Championat

 • Grå = Veteran cert

 • Vinrød/mørke blå = Veteran Championat

 

GRUPPE FINALER :

 

 • Blå/Hvit = Best I Gruppa (BIG1)

 • Blå = Best I Gruppa 2 (BIG2)

 • Gul = Best I Gruppa 3 (BIG3)

 • Grønn = Best I Gruppa 4 (BIG4)

 

FINALE : BEST IN SHOW:

 

 • Rød/Hvit/Blå = Bis 1

 • Blå = Bis 2

 • Gul = Bis 3

 • Grønn = Bis 4

 

 

 

 

 

 

 

Hundeklassene deles inn i serier:

 

 • Valp

 • 1-serie (4-6 mnd)

 • Junior

 • 2-serie (6-9 mnd)

 • Unghund

 • 3-serie (9-18 mnd)

 • Åpen klasse

 • 4-serie (fra 18 mnd)

 • Championklasse

 • 1-serie

 • Veteran

 • 6-serie (fra 7 år)

 

 • Alle hunder skal kun konkurrere i en klasse

 

 

 

Klasse inndelinger og premiegraderinger:

 

 

 

 • Valp VK er for hunder 3-6 mnd, bedømmes og får evnt.

 

Hp og meget lovende.

 

Beste hund i rasen får BIR / BIM rosett

 

 

 

 • Junior JK er for hunder 6-9 mnd, bedømmes og får

 

Hp og meget lovende.

Beste hund i rasen får BIR / BIM rosett

 

 

 

 • Unghund UK er for hunder 9-18 mnd.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

Hundene kan konkurrere om eget unghund cert, de må oppnå 3 cert for å få tittelen unghund champion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Åpen klasse AK

 

er for hunder fyllt 18 mnd.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

 

 

 • Hunder med oppnådd championat får ikke stille i denne klassen.

 

 

 

 • Champion klasse Ch.K er for hunder som har oppnådd nasjonalt eller internasjonalt championat.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles. KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

 

 

 • Veteran klasse Vet.K er for hunder fyllte 7 år.

 

Individuell kvalitetsbedømmelse hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles.

 

KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden.

 

Hundene kan konkurrere om eget veteran cert, de må oppnå 3 cert for å få tittelen Veteran Champion.

 

 

 

 • Avlsklasse –AVKL

  Klassen er åpen for hannhund eller tispe

  som konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden

  må enten være påmeldt i offisiell klasse eller i

  avlsklasse og presenteres sammen med

  gruppen. Avlshunden må ha oppnådd minst

  Good på denne eller tidligere utstilling.

  Avkommet må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. Klassen må

  ikke inneholde mer enn en hund med

  premieringen Very Good. Avkom med Good,

  Sufficient, 0. premie eller KIP kan ikke delta.

  Kun en klasse av samme rase etter en og

  samme avlshund kan meldes på. Avlshunden

  og samtlige avkom i klassen må være av

  samme størrelses-/hårlagsvariant. Ved

  vurderingen er gruppens gjennomsnittlige

  kvalitet med ensartethet i forhold til type og

  helhetsinntrykk avgjørende, foran den

  enkelte hunds individuelle kvalitet. Grupper

  av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP.

 •  

  • Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i

  finale konkurransene. Eier eller representant

  for avlshunden skal informere ringsekretær,

  samt eiere for deltakende hunder, at

  avlsklasse skal stilles.

 • Oppdretterklasse –OPPDKL

  Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av

  samme rase, oppdrettet av samme person

  og/eller under samme kennelnavn. Dersom

  flere personer er oppdrettere skal samtlige

  oppgis som oppdrettere. Hvis en person har

  eget oppdrett og i tillegg er med oppdretter

  av andre kull, kan ikke avkom fra begge

  oppdrett blandes i en og samme klasse. Kun

  en klasse av samme rase fra samme

  oppdretter kan påmeldes. Samtlige avkom i

  klassen må være av samme

  størrelses/hårlagsvariant. Samtlige

  deltakende hunder må være påmeldt og

  bedømt i en av utstillingens øvrige klasser

  og må ha oppnådd premiegrad Very Good

  eller Excellent

  . Klassen må ikke inneholde

  mer enn en hund med premieringen

  Very Good. Avkom med Good, Sufficient, 0.premie eller KIP kan ikke delta.

  Ved vurderingen er

  gruppens gjennomsnittlige kvalitet med

  ensartethet i forhold til type og

  helhetsinntrykk avgjørende, foran den

  enkelte hund individuelle kvalitet. Grupper av

  enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP.

  Beste oppdretterklasse med HP konkurrerer

  videre i finalekonkurransene. Oppdretter,

  eller representant for denne skal informere

  ringsekretær og eierne til deltakende hunder

  at oppdretterklasse skal stilles.

 

 • Championater:

 

Hunden og eier må være registrert/medlem i NHL før utroping av championat.

 

Ved oppnådd 3 cert må man sende inn søknad med cert kort til NHL (er mulig å levere i sekretariatet sammen med søknadskjema, da får du utdelt diplom mot et gebyr på kr.100,-)

 

 

 

 

 

 

 

 • Nasjonalt championat N CH

 

da må hunden oppnå 3 cert, underskrevet av 3 forskjellige dommere.

 

Kan også være 1. cacib og 2 cert. Det er ingen tidsfrist for dette championatet.

 

 

 

 • Skandinavisk Championklasse SC K

 

er åpen for hunder med godkjent championtittel nasjonalt eller internasjonalt.

 

I denne klassen finnes ingen rangering sted.

 

Dommeren foretar en kvalitetsvurdering.

 

Hvis hunden er god nok, kan det utstedes et skandinavisk cert. Hunden må oppnå 3 SCC cert i 2 forskjellige land av Norsk, Svensk og Dansk dommer.

 

 

 

 • Internasjonalt championat

 

oppnås når hunden har minst 3 Cacib av 3 forskjellige dommere, hvorav 1 Norsk og 2 utenlanske i 2 forskjellige land, hvor det må gå 366 dager fra 1. cacib til det 3. cacib.

 

 • Bronse championat

         er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk champion.

         oppnåes med 3 bronse cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet

 

 • Sølv championat

         er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk og 

         bronse champion.                        

         oppnåes med 3 sølv cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet

 

 

 • Gull championat

         er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk, bronse og sølv

         champion.

         oppnåes med 3 gull cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet.

 

 • Rubin champion er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk, bronse, sølv og gull champion.

   oppnåes med 3 rubin cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet.

 • Safir champion

 

          er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk, bronse, sølv 

         gull og rubin champion. 

         oppnåes med 3 safir cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet.

 

 • Diamant champion

         er åpen for hunder som er norsk eller internasjonal champion, samt er skandinavisk, bronse, sølv 

         gull, rubin og safir champion. 

         oppnåes med 3 safir cert fra 3 forskjellige dommere. Det er ingen tidsfrist på dette championatet.

 

 • Multi champion

         er mulig for den hunden som har oppnådd alle champion titler her i NHL.

 • Gruppefinalene:

 

Dommerne dømmer gruppene de har kvalitets bedømt, umiddelbart etter kvalitetsbedømmelsen i samme ring.

 

 

 

 • BIS finalene :

 

Her dømmer minst 2 dommere (det kan få være med en dommeraspirant), max 5 dommere ut ifra hvor mange dommere vi har hatt tidligere på dagen i rasebedømmelsene.

 

 

 

 

 

 

 

PÅMELDING TIL NHL SINE UTSTILLINGER ER BINDENE,

 

PÅMELDINGSGEBYR MÅ UANSETT BETALES, UAVHENGIG OM HUNDEN BLIR STILT ELLER IKKE !

 

 

 

KLAGEINNSTANS:

 

Klage på bedømming etc. skal sendes NHL innen 24 timer etter utstillingens slutt, til mail: utstilling@norgeshunder.no

 

merket med navn på utstiller,

 

rase og katalognummer.

 

Det skal samtidig legges ved kvittering på innbetalt gebyr på kr. 500,- gebyret vil bli tilbakeført hvis klagen får medhold.